Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Identiteit
JustBeingMe.nl (Tanja)
Mail: info@justbeingme.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
Tracking cookies: Mijn website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Door gebruik te maken van deze cookies kan ik je gedrag op mijn website tracken en op basis van de trackinggegevens kan ik mijn website optimaliseren. Door de ingeschakelde cookies ontvang ik je gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de cookies in je browser uitschakelen. Je gegevens worden gedeeld met Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Contactformulier: Als je gebruik wilt maken van het contactformulier, dan is alleen je naam en e-mailadres verplicht. Door middel van deze gegevens kan ik persoonlijk contact met je opnemen.

Reactievelden: Als je een reactie wilt plaatsen, dan is je naam en je e-mailadres verplicht.

Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens
Contactformulier: Ik kan helaas geen contact met je opnemen omdat ik geen e-mailadres heb ontvangen.

Reactievelden: Je zal geen reactie kunnen plaatsen.

Duur van opslag persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens

Je hebt recht om je gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Neem contact op met mij voor vragen over het inzien. Bewerken of verwijderen van persoonsgegevens. Bij verwijdering worden je persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Vragen?
Bij vragen of feedback kan je contact opnemen.